Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář je třeba zkopírovat, vytisknout a podepsaný jej zaslat společně s vráceným zbožím na adresu:

Hana Mahdalová, Mlýnská 736,Zlín 4, 763 02

Tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................

 

 

Datum objednání: ...............................

               Číslo účtu, kam budou peněžní prostředky vráceny:   

      ..................................................................................................................................................